Bruvollenstafetten består – arrangeres for 56. gang Bruvollenstafetten består – arrangeres for 56. gang

  23.03.2019 Kl.16:04

1. mai-tradisjonen i Blaker blir videreført også i år. Da blir Bruvollenstafetten arrangert for 56. gang.

Innbydelsen til den årlige vårstafetten, som så dagens lys i 1964, blir i disse dager sendt ut til friidrettsklubber i østlandsområdet, samt andre potensielle deltakerlag, ikke minst i åpen klasse. Stafetten har også funnet sin plass på Akershus Friidrettskrets’ terminliste.
Opplegget i år blir det samme som i fjor, bortsett fra en liten endring i gutte- og jentestafetten, basert på signaler vi har fått de siste årene.
Det blir fortsatt seks etapper, men nå bare én for klasse 15-16 år, til gjengjeld tre for 13-14 år – samt to for 11-12 år, som før. Dette innebærer også en noe endret etappefordeling, som medfører det samme for kvinneklassene i og med at disse starter sammen med lagene i jenteklassen.

Enkelt og publikumsvennlig
Hovedmålet med fornyelsen av Bruvollenstafetten for fire år siden var å favne bredere og gjøre arrangementet attraktivt for enda flere lag. Derfor la vi vekt på å forenkle konseptet og gjøre det mer fleksibelt for deltakerne. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på, og viderefører derfor konseptet også i år, bare med den nevnte justeringen.
Det betyr at stafetten fortsatt er sentrert på og i umiddelbar nærhet av løpebanen.
I tillegg til den 400 meter lange runden på løpebanen, er det etablert ei 600 meter lang sløyfe på travbanen og grusbanen like nord for løpebanen.
Etappelengder på 200, 400, 600 og 1200 meter, og to faste vekslingsfelt, gjør avviklingen av stafetten enkel og publikumsvennlig.

Fri disponering av løperne
I voksenstafettene kan lagene disponere sine mannskaper som de vil innenfor et maksimumsantall løpere. Dette antallet varierer fra klasse til klasse.
Åpen klasse er et lavterskeltilbud med en bredest mulig målgruppe – bedriftslag, skoler, foreninger, familier, kameratgjenger osv. I det hele tatt alle som vil – også de som løper i de øvrige stafettene i løpet av dagen – og gjerne mixede lag, men da uten kjønnskvotering.

For all nødvendig info: Klikk på knappene øverst på forsiden.Vis alle nyheter